Strona internetowa WCAG

WCAG. Dla kogo? Po co?

WCAG to skrót od Web Content Accessibility Guidelines. Chodzi o dostępność stron internetowych. 

Jest to zbiór wytycznych jakie strony internetowe powinny spełniać, aby strona internetowa była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.  Dla osób z wadami słuch, wzroku i ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną i problemami poznawczymi.

Od 2019 roku wszystkie podmioty publiczne, czyli na przykład urząd, samorząd, ministerstwo, bank państwowy, ZUS, KRUS mają obowiązek tworzenia stron internetowych zgodnie z tymi wytycznymi.

Firmy oraz działalności gospodarcze tworząc swoje strony internetowe NIE mają obowiązku tworzenia swoich stron internetowych zgodnie z tymi wytycznymi. Wiele firm jednak decyduje się na stronę internetową WCAG, żeby zwiększyć grono odbiorców. Jest to bardzo pozytywne zjawisko.

Wiele prywatnych banków w Polsce oraz biur rachunkowych swoje aplikacje i strony internetowe przygotowuje zgodnie z wytycznymi WCAG.W ten sposób są w stanie dotrzeć do prawie każdego klienta.

Tworząc strony zgodnie z WCAG musimy mieć świadomość, że powinniśmy zrezygnować z niektórych efektownych elementów, na rzecz przejrzystości strony internetowej.

Wytyczne WCAG 2.1

Obecnie obowiązuje standard tworzenia stron internetowych WCAG 2.1

Jest to kontynuacja i rozwój zasad zgodny z WCAG  2.0

Występują 3 poziomy zgodności. Strony internetowe mogą posiadać poziom zgodności A, AA lub AAA.

Poziom zgodności zależą od ilości zastosowanych rozwiązań na stronie internetowej i określają do jak dużej grupy użytkowników jesteśmy w stanie dotrzeć.

Podstawowe informacje o wytycznych WCAG 2.1 można znaleźć na stronach ministerstwa pod adresem

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie

Dokładne dane znajdziemy na stronie organizacji W3 zajmującej systemowych rozwijaniem i ujednolicaniem standardów internetowych:

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/

Jak stworzyć stronę zgodnie z WCAG

Podstawowymi zasadami tworzenia stron internetowych zgodnie z WCAG jest przejrzystość i oraz duży kontrast.Chcąc zachować określone kolory na stronach internetowych, a jednocześnie chcąc dostosować je do WCAG można posłużyć się alternatywnymi wersjami strony internetowej.

Wzór ikon WCAG na stronie internetowej

Takie ikony jak powyżej pozwalają na zmianę koloru tła oraz koloru liter oraz zwiększają kontrast i i nasycenie zdjęć. Można też zwiększyć wielkość liter. Jest to jedno z popularniejszych rozwiązań, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania strony.

Warto jednak zadbać o odpowiedni kontrast na stronie od razu bez zmian ustawienia czcionki i tła. Można korzystać z aplikacji i stron pozwalającym ocenić wybrane kolory pod kątem widoczności dla odpowiednich grup WCAG.

https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Oto jedno z takich narzędzi.

Strona internetowa powinna być również przygotowana pod możliwość obsługi jej wyłącznie klawiaturą (bez użycia myszki).

Ze stronami w standardzie WCAG można zapoznać się pod tymi adresami:

https://webaim.org/resources/contrastchecker/

oraz

https://wcag20.widzialni.org/#txt

 

Potrzebujesz strony internetowej zgodnej z wytycznymi WCAG 2.1?